DISCOVER OUR SYMPOSIA

16th EADV Symposium

Porto, Portugal
06 May - 08 May 2021

15th EADV Symposium

Budva, Montenegro
03 May - 06 May 2018

14th EADV Symposium

Brussels, Belgium
25 May - 28 May 2017

13th EADV Spring Symposium

Athens, Greece
05 May - 08 May 2016

12th EADV Spring Symposium

Valencia, Spain
05 Mar - 08 Mar 2015

11th EADV Spring Symposium

Belgrade, Serbia
22 May - 25 May 2014

10th EADV Spring Symposium

Cracow, Poland
23 May - 26 May 2013

9th EADV Spring Symposium

Verona, Italy
06 Jun - 10 Jun 2012

8th EADV Spring Symposium

Carlsbad, Czech Republic
14 Apr - 17 Apr 2011

7th EADV Spring Symposium

Cavtat, Croatia
13 May - 16 May 2010

6th EADV Spring Symposium

Bucharest, Romania
23 Apr - 26 Apr 2009

5th EADV Spring Symposium

Istanbul, Turkey
22 May - 25 Feb 2008

4th EADV Spring Symposium

Lapland, Finland
09 Feb - 12 Feb 2006

3rd EADV Spring Symposium

Sofia, Bulgaria
19 May - 22 May 2005

2nd EADV Spring Symposium

Budapest, Hungary
29 Apr - 01 May 2004

1st EADV Spring Symposium

Valleta, Malta
27 Feb - 01 Mar 2003